Hemtjänst Haninge

Hemtjänst Haninge

Hemtjänst Haninge – helt efter dina behov och förutsättningar

AB Tonys Hemtjänst erbjuder hemtjänst i Haninge helt efter dina behov. Vi vet hur värdefullt det är att få den hjälp man behöver i hemmamiljö. Av den anledningen vill vi göra det möjligt för fler att känna trygghet och glädje i hemmet.

Vårt mål är att bistå med stöd och omsorg som underlättar i din vardag. Hemtjänst kan innebära allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad, till omfattande omsorg och tillsyn flera gånger per dygn.

Vi är stolta över att alltid vara lyhörda för dina specifika önskemål på din hemtjänst. AB Tonys Hemtjänst skräddarsyr alltid våra tjänster efter dig: allt för att du, men även dina anhöriga, ska känna att du får både ett bra stöd och optimal trygghet i samarbetet med oss.

Här är bara några av många exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Personlig omvårdnad
  • Skötsel av hemmet
  • Inköp och ärenden
  • Matlagning
  • Följeslagare till vårdcentral, läkare, tandläkare och liknande
hemtjänst haninge

Covid-19 – så skyddar vi dig som kund

I Coronatider är det väldigt viktigt att vi som hemtjänstutförare gör allt för att inte riskera våra äldre kunders hälsa. Eftersom Covid-19 är väldigt smittsamt har vi på AB Tonys Hemtjänst bestämt oss för att beställa in tester. Detta för att säkerställa att vår personal är frisk och ej bär på smittan när vi besöker dig som kund. Detta nämndes även i SVT rapport. Personalen som besöker vårdtagarna bär även alltid skyddsmask och uppfyller högsta krav på hygien.

Vi värdesätter din integritet och trygghet

Då vårt arbete innebär att vi kommer nära inpå i ditt hem är det otroligt viktigt för oss att vara personliga. Det är viktigt att du känner dig bekväm med vår närvaro.

För att åstadkomma detta strävar vi alltid efter att ha bästa möjliga personalkontinuitet och arbetar alltid med stor respekt för din integritet. Det innebär att du i den mån som det är möjligt får träffa samma person vid de flesta besöken.

På detta vis får du möjligheten att lära känna och skapa trygga relationer med personalen, vilket brukar vara en viktig faktor för att känna trygghet.

Vi gör aldrig något halvhjärtat

Du förtjänar inget annat än det absolut bästa. Därför har vi stort fokus på leverera hög kvalitet i alla led. Då det oftast är samma person som besöker dig lär ni förhoppningsvis känna varandra väl. Det i sin tur underlättar också för all planering, samt inhandling av den mat som du vill ha.

Någonting vi är stolta över att att vi aldrig gör något halvhjärtat. Det gäller även när det kommer till mat. Härlig matdoft som sprider sig i hemmet och goda smakupplevelser är något som bevisat bidrar till människors välmående. Av den anledningen lagar vi oftast maten från grunden.

Varför välja Tonys Hemtjänst?

  • Vi strävar alltid efter att utvecklas och bli bättre. Därför tycker vi att det är viktigt att våra kunder känner sig delaktiga och kan komma med synpunkter om vår verksamhet.
  • Alla i vår personal är väldigt flexibla och anpassar sig alltid efter de unika behov och önskemål som finns.
  • Vi arbetar för att var och en av våra kunder ska få sitt beviljade stöd utfört med största omtanke och anpassat efter sin egen personlighet.
  • Vi är tillgängliga och lyhörda för våra kunders individuella behov och genom delaktighet och inflytande ska våra kunder känna sig trygga med att de alltid får en värdig, ansvarsfull och god omsorg.

Så fungerar det när du behöver hemtjänst i Haninge Kommun

Du kan välja en privat utförare utan att det kostar mer än om du väljer den kommunala hemtjänsten. Hemtjänst får du beviljad genom en biståndshandläggare i kommunen.

När du har beviljats bistånd för hemtjänst i Haninge Kommun och väljer AB Tonys Hemtjänst vill vi gärna träffa dig för att lära känna dig.

Under vårt första möte med dig kartlägger vi dina beviljade insatser och kommer överens om hur du önskar att dessa ska utföras. Efter mötet upprättar vi en plan utefter dina önskemål som ligger till grund för vårt arbete hos dig och som säkerställer att omsorgen blir på det sätt du önskar.

Om du redan har hemtjänst, men önskar byta till AB Tonys Hemtjänst, så tar du kontakt med oss eller din biståndshandläggare som kan hjälpa dig med bytet.

Vad kan vi göra för dig? Kontakta oss!

Inom AB Tonys Hemtjänst arbetar utbildade undersköterskor och vårdbiträden för att kunna möta dig och just de behov som du har. Vi har naturligtvis tystnadsplikt och samtlig personal har tjänstelegitimation.

Är du i behov av hemtjänst i Haninge och vill veta mer om hur vi kan bistå dig på bästa vis? Tveka inte att ta kontakt med oss.

Vi berättar gladeligen mer om vår verksamhet, våra medarbetare och vad vi kan erbjuda.

Tonys Hemtjänst

Varmt välkommen att kontakta oss!